El Consell de l’Audiovisual de Catalunya convoca anualment els Premis el CAC a l’escola. Els premis consten de tres categories, una d’adreçada als centres educatius (des del segon cicle de l’educació infantil fins a la secundària postobligatòria), una adreçada als treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat i una tercera, al professorat.

La dotació màxima de la convocatòria dels XVI Premis CAC a l’escola és de 13.500€ amb càrrec a la partida pressupostària del CAC 7705-D/227000500/1110/0000. La concessió dels premis queda condicionada a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019 i a l’existència de crèdit en el moment del seu atorgament.

 

info en aquest enllaç : gencat.cat