El Conca ha donat a conèixer el seu Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts corresponent a l’any 2022. Aquest estudi es centra a realitzar una anàlisi i una reflexió en clau de futur per afrontar els canvis que demanen els sectors culturals catalans.

L’informe està conformat pels cinc capítols habituals. El primer, l’anomenat «Esdeveniments i tendències», incorpora el relat sobre com els sectors culturals han viscut l’any 2022, un període marcat per la lenta recuperació de la situació anterior a la pandèmia. Els sectors culturals han reprès la seva activitat amb la sensació que hi ha canvis que s’han d’abordar i que l’aturada imposada per l’emergència sanitària ha fet aflorar de forma contundent.


Així mateix, l’informe incorpora l’anàlisi de la política cultural des de la triple vessant del Parlament, el Govern i el Departament de Cultura. Si el 2021 es va caracteritzar per una aturada a causa de les eleccions, que van donar com a resultat un canvi de govern i una conselleria renovada, el 2022 ha estat un any de funcionament ordinari dels òrgans legislatiu i executiu.


En els informes dels darrers anys s’ha detectat un conjunt de reptes que marquen i condicionen l’evolució de les polítiques, l’ecosistema i els sectors culturals a Catalunya. Per aquest motiu, el Plenari del CoNCA ha considerat que enguany calia
avançar en la concreció d’aquests reptes, establir-ne les prioritats i mesurar el grau d’implicació de les polítiques del Departament de Cultura en referència a la focalització, els plantejaments i els assoliments que se’n facin. S’han consultat vint-i-sis
persones coneixedores de les polítiques i dels sectors culturals del nostre país per obtenir un relat plural en què tinguin lloc totes les aportacions, fins i tot les contradictòries, sense que les opinions expressades suposin un posicionament per part del
Plenari del CoNCA.


El tradicional recull de les principals dades i dels indicadors culturals disponibles en el moment de tancar el document ens apropa a l’evolució del sector des de diferents perspectives. S’hi inclou el seguiment de l’impacte de la covid-19 en el conjunt del sistema cultural català, amb la comparació de la facturació entre els anys 2019 i 2022.


L’informe es clou amb les recomanacions que el Plenari del CoNCA realitza sobre la base de tota la informació recollida prèviament. Aquestes propostes van dirigides en primera instància als dirigents responsables de la política cultural del país, però
també als agents dels diferents sectors culturals, i sobretot conté el compromís del CoNCA vers el conjunt de l’ecosistema cultural

En relació a l’Audiovisual i multimèdia, trobem les següents dades:

 • L’exhibició cinematogràfica està molt lluny de recuperar la situació d’abans de la
  pandèmia. Els 8,1 milions d’espectadors de l’any 2021 suposen una pèrdua del 58 %
  dels assistents a les sales de cinema catalanes. Malgrat que no es disposa de dades
  oficials a Catalunya de l’any 2022, les xifres del conjunt d’Espanya indicarien que
  continuen assistint a les sales de cinema menys de la meitat dels espectadors que
  hi assistien l’any 2019.
 • El cinema en català segueix en situació de mínims. El 2021 la quota de pantalla del
  cinema en català es va situar en l’1,9 % (incloent-hi espectadors de versió original, de
  versió doblada i de pel·lícules subtitulades), mentre que els espectadors de versió
  original només representen el 0,3 % del total dels espectadors de cinema. La producció en versió original en català es va incrementar un 50 %, ja que el nombre de
  produccions en català ha passat de 18 el 2021 a 27 l’any 2022.
 • El nombre de persones abonades a una plataforma de continguts digitals de pagaments ha augmentat un 70 % entre el 2020 i el 2022. Actualment el conjunt de
  plataformes digitals que ofereixen els seus serveis al territori català ha aconseguit
  superar els dotze milions de contractes.
 • Les empreses desenvolupadores de videojocs catalanes continuen mostrant bones
  xifres. Amb dades de l’any 2021, la facturació de les 132 empreses actives amb seu a
  Catalunya va arribar als 660 milions d’euros, un augmentar del 20 %, i el nombre de
  treballadors d’aquestes empreses va ser de 4.249, un 7 % d’increment

ACCÉS AL INFORME COMPLERT DEL CONCA 2022

català.