El Consell de Ministres de dimarts 27 de desembre va aprovar la nova norma que substitueix la del 2007 i s’emmarca, igual que la Llei Audiovisual, en el pla d’impuls al sector Espanya hub audiovisual d’Europa.

La Llei passa a anomenar-se Llei del Cinema i de la Cultura Audiovisual, en entendre que l’activitat cinematogràfica i lactivitat audiovisual constitueixen una unitat que integra les especificitats dels diferents mitjans dexplotació i difusió de les obres audiovisuals.

Quedarà al davant el tràmit parlamentari, on el text pot canviar, encara que el seu debat previsiblement serà menys conflictiu que el de Llei Audiovisual.

En els darrers mesos l’ICAA ha escoltat nombrosos suggeriments del sector, que modifiquen el primer avant-projecte que es va presentar.

ACCÉS A L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DEL CINEMA I LA CULTURA AUDIOVISUAL EN AQUEST ENLLAÇ

Des de la varietat professional que representa Alianza Audiovisual s’ha debatut diversos aspectes de l’esborrany de la llei que s’expressa en aquest enllaç