Més de trenta entitats veïnals i ecologistes de l’àmbit metropolità estan duent a terme una campanya contra el  Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies (PDU3X). que culminarà en una acció el proper dia 14 de setembre davant de les 3Xemeneies.

Segons expliquen en un Manifest sota la cobertura del “hub audiovisual de les Tres Xemeneies s’amaga a l’opinió pública que el principal objectiu del Plà és construir 1.844 habitatges distribuïts en 30 blocs d’habitatges des del riu Besòs fins al barri de La Mora de Badalona, en zona potencialment inundable, entre el ferrocarril i la platja. Una gran operació d’especulació urbanística, típica de la vella política del gran formigó, sobre 32 ha en la  primera fase i un xec en blanc sobre altres 85,4 ha en una segona fase”.

En opinió d’aquesta plataforma encapçalada per Ecologistes en acció, i en l’actual context d’emergència climàtica, “necessitem espais resilients que mitiguin i adaptin les nostres ciutats als fenòmens climàtics cada vegada més extrems i recurrents com són les tempestes marines, les sequeres, les pluges torrencials, les nits tòrrides o les onades de calor”.

Un cop desapareguda la indústria costanera entre la desembocadura del Besòs i el port de Badalona, la plataforma reivindica la renaturalització del nostre front litoral. En aquesta línia aposten per “descontaminar la zona i compensar la gran pressió que l’elevada densitat urbana del Baix Besòs produeix sobre el medi natural així com la contaminació atmosfèrica que generen les centrals de cicle combinat d’Endesa i Naturgy i la incineradora de residus urbans TERSA que es troben just a l’altra banda de la desembocadura del Besòs”. 

L’obectiu de la Plataforma és aconseguir que el litoral sigui una gran zona verda, d’un gran parc litoral metropolità, “que ajudi a regenerar ecològicament l’espai natural de la desembocadura del riu i les platges que l’envolten. Treballar pel bé comú passa per fer possible aquesta regeneració. La “urbanització” de la zona, entesa com la creació d’un nou barri amb 5.000 nous veïns, confinat entre el ferrocarril i el mar, va en contra de les necessitats socials, econòmiques, ambientals i ecològiques d’aquest territori litoral metropolità”. 

A més de la creació de llocs de treball, exigim la descontaminació, la renaturalització, la millora del transport públic, l’eliminació de la barrera arquitectònica del ferrocarril, el desplaçament cap a l’interior del col·lector-interceptor de Llevant, reconeixent i preservant els valors patrimonials històrics i socials de la tèrmica de les Tres Xemeneies catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local.

La plataforma proposa “aprofitar l’oportunitat que representen els nous usos a que es destini l’edifici de l’antiga central, com a veritable motor i revulsiu, per reactivar l’activitat econòmica i industrial propera. Les activitats econòmiques han de ser compatibles amb la protecció i preservació d’aquest espai natural i amb la lluita contra el canvi climàtic. Calen activitats relacionades amb les energies renovables, les indústries netes, les cooperatives de treball associat, compatibles amb altres activitats evitant el monocultiu sectorial, així com la promoció de formació professional, la inserció laboral i l’ocupació de qualitat. Per tot això, exigim a les Administracions públiques que compleixin amb les seves obligacions de treballar pel bé comú. Que, fruit d’una planificació estratègica consensuada, destinin les inversions i tots els esforços necessaris a impedir l’especulació immobiliària del sòl del PDU3X que es fonamenta exclusivament en polítiques de maximització de les plusvàlues urbanístiques en benefici exclusiu dels grans propietaris (Endesa i Banc Santander) i de les immobiliàries (Metrovacesa i Front Litoral Besòs SL).”

La plataforma anuncía un acte reivindicatiu el proper dia 14 a les Tres Xemeneies

Accés al Manifest