El Departament de Cultura a través del ICEC convoca aquestes Subvencions per a les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música, així com per a les activitats multidisciplinàries dels àmbits esmentats.

Les activitats de desenvolupament de públics per a la cultura poden anar adreçades a persones en general o bé específicament a col·lectius de cultura inclusiva que reconeguin la diversitat de gènere, ètnica, cultural, generacional i funcional o que redueixin el risc d’exclusió social.

S’entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s’entenen per risc d’exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions i la privació de llibertat.

Les activitats poden consistir en accions concretes o en projectes que incloguin un conjunt d’activitats amb una estratègia i un objectiu comuns que tinguin com a objecte la creació, la fidelització o l’increment de públics a través de la creació de comunitats culturals que estimulin l’interès per la cultura. També poden impulsar la interacció de les persones usuàries de la cultura amb la creació i la producció artística, i altres activitats que millorin l’accés, la participació, la sensibilització i l’experiència lúdica o emocional en els àmbits culturals establerts. Aquestes activitats poden ser jornades, tallers, cursos, trobades, escoles d’espectadors (on els participants esdevenen espectadors i es reforça la seva formació en aquest sentit), actes de prefunció i de postfunció, accions amb models participatius o altres actuacions relatives als àmbits esmentats.

S’exclouen: 

a) Les activitats l’organització de les quals tingui un pressupost superior a 200.000€

b) Els premis i els concursos que contribueixin al desenvolupament de públics.

c) Els ensenyaments reglats dels àmbits de l’apartat 1 de les bases específiques.

d) Les activitats organitzades en el marc de festivals, mostres o cicles que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, de la mostra o del cicle.

S’entén per festival, mostra o cicle l’esdeveniment que programa obres dels àmbits de l’apartat 1 de les bases específiques, que s’exhibeixen o executen davant d’un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament.

e) La programació i producció estable (caixets, honoraris dels creadors, del director artístic o del coordinador
de la programació artística) relacionades amb l’activitat de desenvolupament de pùblics per a la cultura.

f) Les activitats organitzades en el marc de la programació dels casals d’aprenentatge o lleure per a la infantesa o l’adolescència, com ara els casals d’estiu o de Setmana Santa o de Nadal.

g) Les activitats organitzades per escoles artístiques.

h) La realització de consultories.

i) Les activitats que es realitzin per encàrrec d’una entitat pública o d’una entitat que en depengui o hi estigui adscrita.

j) La formació de professionals dels sectors culturals i artístics.

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 de juny al 4 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia 

L’horari d’atenció telefònica es de 9 a 14 h. de dilluns a divendres:

  • Per consultes sobre els continguts de la subvenció: 93 552 91 69, 93 554 78 49 publics.icec@gencat.cat 
  • Per consultes sobre la tramitació telemàtica: 93 552 91 66