El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Cultura i Esport, ha autoritzat a l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals a convocar els ajuts generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte corresponents a 2023, per un import estimat de 62 milions d’euros.  

Aquests ajuts s’inscriuen dins del Component 25 “Espanya hub audiovisual d’Europa” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation.  

Les subvencions es convocaran en règim de concurrència competitiva. La convocatòria tindrà dos procediments de selecció, el primer, és la millora del teixit industrial de les empreses cinematogràfiques que operen en el sector, possibilitant el seu enfortiment i facilitant el desenvolupament de la seva activitat en un mercat obert i competitiu.   

El total previst per aquesta línia d’ajuts es distribueix de la següent manera: 

  • 52 milions d’euros s’imputaran al crèdit disponible en l’aplicació Fons de Protecció a la Cinematografia del pressupost de despeses de l’ICAA per aquest any 
  • 4 milions d’euros s’imputaran al crèdit disponible en l’aplicació del Programa de Foment, Modernització i Digitalització del Sector Audiovisual.  

A més, es preveu la possibilitat de fixar  una quantia addicional màxima de fins a 6 milions d’euros per aquesta línia d’ajuts, que no requerirà una nova convocatòria. 

En línia amb dos dels eixos vertebradors del PRTR, concretament la digitalització i la igualtat de gènere, els ajuts destinaran un mínim del 35% per als projectes realitzats exclusivament per directores i un mínim del 10% a projectes d’animació.  

A més, l’ICAA estima que l’actuació contribuirà, com a mínim, en un 10%, a la consecució d’un dels objectius del Component 25, que pretén donar suport a un mínim de 100 pimes del sector audiovisual en la seva digitalització, promoció de la igualtat de gènere, internacionalització i atracció de la inversió estrangera directa.  

De manera més específica, aquesta convocatòria d’ajuts preveu beneficiari almenys a 10 pimes, de les quals com a mínim 7 seran empreses que produeixin projectes dirigits exclusivament per dones i, com a mínim 3, que produeixi projectes d’animació.

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20230621_ajuts-llargmetratges