En la jornada de Finançament de les Indústries Creatives Europeees,a les que ns hem referit en un article anterior, també es va fer amplia referència a les possibilitat que ofereix en Crowfunding per a finançament de nous projectes.
Anotem les idees més reiciides que es van apuntar:

Com ja sabem el CROWFUNDING trata que “Moltes persones fagin petites aportacions per tal de fer possible un projecte concret, que en aquesta cas, seria una producció audiovisual, tot i que logicament pot extendre’s a qualsevol producte cultural o fins i tot d’altres sectors.

La primera intervenció en aquest terreny la va fer Marija Popovic, de www.Howtogrow.eu . Es una plataforma online amb eines com ara bases de dades, recursos etc…i tambe fan events en viu. Per la seva part, Liam Collins de www.Nesta.org.uk: explica que “Es un agregador de crowfundings europeus on estan les diverses plataformes de crowfunding de cada país – publiquen els projectes q están a les diverses plataformes. Es tracta doncs d’una “meeting place” per a inversors i emprenedors creatius·.

A continuació, Benoit Vandevivere del European Crowfunding ens explica les diferències entre “donation crowfunding” on nomes son donacions, el “Rewards” on una part és donació i altra es participa del risc i “Equity crowdfunding” on : els inversors inverteixen en el projecte i tenen percentatge dels beneficis

Es presenta un cercador de crowfundings: www.crowdingin.com.

També cal seguir amb interés www.europeancrowfunding.org que pertany, a Aisbl una assoc sense afany de lucre, amb mes de 1000 ”supporters”

Hi ha encara un altre Font de finançament a tenir en compte els “business angels” i “venture capital” o capital risc. En parlarem al seguent article.