El Film Financing Market és un mercat audiovisual que posa en contacte productors audiovisuals, inversors i finançadors. Està dirigit a productors que necessitin completar el finançament dels seus projectes i a inversors que vulguin invertir en llargmetratges. Vol potenciar nous models de finançament privat que es complementin amb els models existents, i facilitar un millor accés dels continguts nacionals als mercats d’explotació internacionals.

La primera edició del Film Financing Market se celebrarà els dies 10 i 11 d’octubre, en el marc del 56è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 

Inscripció de projectes 

S’hi poden inscriure projectes de llargmetratge de ficció que compleixin els següents requisits:

  • Projectes en fase de desenvolupament o producció.
  • Els projectes nacionals han de tenir un pressupost de més d’1 milió d’euros i un mínim del 70% del finançament garantit
  • Els projectes internacionals, amb participació minoritària espanyola, han de disposar d’un pressupost de més d’1 milió d’euros, i un mínim del 50% del finançament garantit

Els projectes seleccionats tindran un calendari d’activitats i de reunions one-to-one programades durant els 2 dies de mercat. 

La data límit per inscriure projectes és el 31 de maig.

Us recomanem que llegiu les bases de participació. Informació i inscripcions en el següent enllaç.