El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat en els darrers dies la incorporació de la pròpia Generalitat al Consorci del Besòs, juntament amb el text refós dels seus Estatuts. Així, el Consorci passarà a estar participat per cinc ajuntaments (Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac), la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La Generalitat ostentarà la presidència del màxim òrgan de govern de l’ens, el Consell General, de forma rotatòria cada dos anys amb l’alcalde o alcaldessa de Barcelona, i tindrà tres vocals més, un en representació del Departament de Territori i els altres dos en representació del Departament de Cultura, o d’un altre si així ho decideix la Generalitat. En total, el Consell General el formen 28 membres.

El Consorci del Besòs té com a objectiu facilitar la unitat d’acció pública i la coordinació en el seu àmbit territorial. Per això, té competències per a la prestació de serveis públics, planejament urbanístic, execució i conservació d’obres ordinàries i d’urbanització, i en relació amb l’elaboració i execució de projectes en l’àmbit econòmic, social, tecnològic i cultural. Pel que fa al pressupost del Consorci, els Estatuts preveuen una aportació ordinària anual per part de la Generalitat de 800.000 euros, el 39,5% del total.

La incorporació de la Generalitat al Consorci del Besòs deriva de l’interès i la participació activa que tenen especialment dos departaments, els de Territori i Cultura, en la transformació del riu Besòs i, específicament, en el sector de les Tres Xemeneies.

Un nou parc, equipaments, habitatges i hub audiovisual

Aquest interès es materialitza en el Pla director urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies “3X”, actualment en tramitació, redactat per la Generalitat en coordinació amb els ajuntaments afectats i el mateix Consorci del Besòs. Aquest Pla estableix les condicions per remodelar aquest tram del litoral, amb usos residencials i d’activitat econòmica i garantint la dotació dels espais lliures, equipaments i infraestructures necessàries per connectar amb la resta de ciutat metropolitana.

El PDU també facilitarà la reconversió d’aquest àmbit en un hub de projectes digitals, audiovisuals i culturals, incorporant continguts relacionats amb la capacitació professional, la transferència de coneixement entre universitats i l’activitat econòmica. El futur pol digital i audiovisual situat a les Tres Xemeneies ha de donar un impuls estratègic a la indústria audiovisual catalana i a l’ecosistema digital i d’innovació.