La 7a edició del Producers Meet Producers, que organitza el PAC tindrà lloc el 13 d’octubre de 2021. Es tracta, com es sabut, d’una trobada anual, entre productores consolidades i productores novelles, organitzada per PAC i l’Ajuntament de Sitges (Promoció Econòmica). L’objectiu és fer valdre i donar visibilitat a la figura del productor audiovisual, dins i fora del sector, generar indústria i teixir xarxa amb el talent emergent. Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, amb el suport del departament d’indústria del mateix festival.

Després de l’èxit de l’anterior any, aquesta nova edició del PMP tornarà a tenir dues modalitats, mentoria i consultoria, per tal de seguir creant sinergies entre productores.
Per una banda, en la modalitat de mentoria es duu a terme el seguiment i orientació d’un projecte durant tot un any.
Per l’altra banda, en la modalitat de consultoria es realitza un one to one de 45 minuts amb consultes concretes per a orientar una producció encertada.
A més, enguany també tornarem a repetir el format de masterclass.

Amb aquesta cita anual, el Producers Meet Producers reforça els seus objectius:
1. Aportar visibilitat als productors.
2. Democratitzar la producció audiovisual generant coneixement en totes direccions.
3. Establir un punt de trobada anual del món de la producció audiovisual.
4. Potenciar la presència de productores novelles dins de l’ecosistema audiovisual.
5. Establir un relleu natural intergeneracional de productores en un sector molt exigent acostar els professionals en actiu i les productores amb expertesa al talent emergent que necessita impuls.
6. Consolidar una xarxa de productores per tal de reforçar la indústria.

Una de les novetats d’enguany és l’estrena d’una nova imatge digital, adequada als nous temps i a la nova imatge corporativa de PAC. Es tracta d’un logo més dinàmic i més contextualitzat al disseny gràfic contemporani.  A més de la creació del nou disseny del logo estàtic, també s’han creat logos animats que donen dinamisme a la marca PMP. En ells es pot veure com apareix la bombeta als logos i a les animacions com a símbol de la creació, de la sinergia i de la creativitat que sorgeixen a les edicions del PMP. A més, com anteriorment, les dues P de Producers es miren cara a cara, reflectint, així, l’essència del PMP: una trobada de productors.