L’Observatori de la Producció Audiovisual de la UPF acaba de treure l’estudi “Producció i exhibició de cinema a Catalunya 2000-2019”, amb l’actualització dels indicadors estadístics principals. Segons aquestes dades l’any previ a la Covid-19 hi havia símptomes de canvi en alguns indicadors.

L’estudi ha estat coordinat per Anna Medrano i ens explica que “Entre els anys 2000 i 2007 la producció de llargmetratges a Catalunya va seguir una lògica ascendent. A partir de 2007, però, trobem pujades i baixades contínues, on destaquen les 96 i 93 produccions de 2010 i 2015 respectivament. Contràriament, els darrers anys amb menys produccions són el 2018, amb 55 títols produïts, i el 2019, amb un total de 61. El 2015 observem una gran crescuda, però aquesta no es va mantenir durant els anys immediatament posteriors. De fet, la tendència a la baixa es va pronunciar el 2018, amb 38 produccions menys que el 2015. El 2019 es van produir sis pel·lícules més que el 2018 i es va aconseguir trencar amb aquesta tònica descendent”.

https://www.upf.edu/web/opa/inici/-/asset_publisher/NSGl4pIBBHKh/content/id/241200364/maximized#.X_nIB9hw_IU