Estem enmig d’una autèntica “guerra de xifres” del que realment es gasta a Catalunya en cultura. El sector reclama un 2% del total de l’inversió pressupostària, la Conselleria “strictu sensu” sembla que podria estar al 0,7 però si també s’afegeix la partida destinada a Llengua pujaria. Fins i tot si es tingués en compte el suport a mitjans escrits que abans estava a Cultura i ara penja de Presidència, la “resultant” seria un altre… El problema, a la fí, és en quina “caixeta” del pressupost van les diverses partides Hi ha encara nous paràmetres possibles: Si als Consorcis on inverteix Cultura es sumen les aportacions complementàries d’altres Administracions, la xifra seria més alta.Un tercer indicador seria el que reflexen les Estadístiques Culturals de Catalunya on a la despesa pública en cultura s’afegeix el sumatori de Diputacions provincials, Consells Comarcals, Ajuntaments i Estat.Si algú al sector té un interès per aclarir aquesta temàtica suposadament podria anar a les anomenades “Estadístiques Culturals de Catalunya” actualitzades a desembre del 2019´… és a dir, fa dos mesos….En aquest document la primera sorpresa és que les dades no estan tancades al desembre 19 en que logicament no està el pressupost executat, tot i que podria aparèixer el previst, sinó que dona les dades tancades ja no a l’any 18 sino al 17… En aquell any dels 277 milions d’euros gastats en el Departament, la tercera part (el 34,3%) van a personal… La partida de cinema i video, una de les més notables, és del 10,2% i són 28 milions.Aquestes Estadístiques Culturals, a banda de donar les dades institucionals també avalua el volum de negoci de les empreses culturals, amb partides com audiovisual i multimedia on el conjunt d’aquestes activitats al país serien de 1801 milions, al 2017… Aquest mateix retràs en les dades que apareixen en aquest Estudi es manté en tot el que fa referència al sector audiovisual. A qualsevol col·lectiu professional del sector inquiet i que vol dissenyar estratègies li resulten imprescindibles les dades sempre que estiguin actualitzades. En el cas nostre, en aquestes Estadístiques Culturals realment s’han de donar dades d’assistents a les sales del cinema referides al 2016, o rodatges fets a Catalunya al 2017. Sembla impossible d’imaginar en un món on les dades circulen “online” o on les institucions volen oferir “dades obertes” que es doni aquest desgavell en unes estadístiques crucials pel país…