Departament de Cultura

Avisos Subvencions

1._ Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries de ficció i sèries d’animació per a televisió

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció d’obres audiovisuals, atenent a les modalitats següents:

a) Producció de llargmetratges i minisèries televisius de ficció, que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per minisèrie l’obra audiovisual de ficció per a televisió de caràcter autoconclusiu de dos capítols amb una durada mínima de 60 minuts per capítol.

b) Producció de sèries d’animació destinades a ser emeses per televisió, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per sèrie d’animació l’obra audiovisual d’animació seriada amb una durada global mínima superior als 90 minuts.

c) Producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, d’animació i documentals que emprin i posin de relleu els valors artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 de gener al 8 de febrer de 2016

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat
En cas de dubtes amb la tramitació electrònica d’un ajut, podeu consultar aquest vídeotutorial.

A qui va dirigit

•  A empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.