Observatori de la Producció AV:

La contribució de la CCMA a l’audiovisual que el CAC hauria d’aclarir

El càlcul de l’import de l’obligació d’inversió audiovisual de les televisions

La regulació espanyola estableix unes obligacions percentuals d’inversió en obra audiovisual aliena per part dels prestadors de televisió. El Consell Audiovisual de Catalunya és l’òrgan que certifica la correcta aplicació d’aquestes obligacions per als prestadors radicats a Catalunya.

Des de fa molts anys, l’investigador Carles José i Solsona -un dels més exhaustius en l’anàlisi estadística del sector del cinema a Catalunya- fa una recopilació de les dades de la inversió de la CCMA en el cinema i l’audiovisual. Després d’anteriors treballs sobre el tema, amb aquest estudi presenta l’evolució històrica d’aquesta relació fonamental per a la indústria audiovisual de Catalunya, i planteja els dubtes sobre la forma en què s’ha vingut calculant l’import de les obligacions legals i el seu punt de vista sobre les alternatives que es presenten per al sector.

l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) ha considerat que la publicació d’aquest estudi de Carles José i Solsona pot ajudar en la discussió professional sobre les polítiques de l’audiovisual a Catalunya, en relació amb la televisió pública i el suport a la indústria privada.

Areavisual-cat amb la vocació de servei a la xarxa de professionals de l’audiovisual català recomana l’atenta lectura d’aquestes dades, presents en aquest enllaç