En la tercera edició de Cinema Lliure, la  versió d’hivern del Cinema Lliure a la Platja han aconseguit , per primer cop, unir les biblioteques de Barcelona amb les de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, formada per Catalunya, Balears i Occitània per tal d’ intercanviar realitats de franc mitjançant els documentals que es produeixen a cada territori.

Aquest materials s’ofereixen a les diverses biblioteques que teniu en l’enllaç adjunt.  Dàquesta forma ja sigui a la platja o les biblioteques, Cinema Lliure dura tot l’any.

Teniu la programació en aquest enllaç: Cinema Lliure