Diverscat en Acció és un nou portal creat i coordinat pel Grup de Treball de Periodisme Solidari del Col·legi pensat per a professionals de la comunicació i l’audiovisual a fí de facilitar contactes i fonts d’informació relacionades amb la immigració i la diversitat cultural al país.

Pels professionals interessats, sapigueu que l’acte de presentació de DIVERSCAT tindrà lloc el dimarts 2 d’octubre a les 18:30h a la sala d’Actes del Col·legi de Periodistes.

l’eina que ara es crea, com ens expliquen en la documentació que ens an arribar “pretén proporcionar mecanismes, oferir formació als i les professionals de la comunicació i a les entitats socials, generar sinergies entre els diversos col·lectius que aborden la diversitat i donar suport a les campanyes per erradicar els estereotips i els prejudicis que condueixen al discurs de l’odi i que estan presents en la societat i en els mitjans de comunicació”..