Fotoconnexió posa a l’abast i ens dona a  conèixer les dades bàsiques de tots aquests fotògrafs: el nom complet, el lloc i les dates de naixement i mort, els noms comercials i/o pseudònims que van utilitzar, les ciutats on van obrir galeria, taller, estudi o botiga o, simplement, on van exercir l’activitat fotogràfica i el període que van ser actius.
El número de fotògrafs inclosos al directori Clifford no té cap límit, i en aquests moments està al voltant dels 4.500 registres.

El directori Clifford neix per la necessitat de tenir un panorama clar de la localització i del moviment dels fotògrafs en el territori, que al llarg del segle XIX formava part d’una àmplia regió geogràfica que configurava l’Estat espanyol. A finals de segle els fotògrafs es van establir de forma més fixa per exercir la professió i paral·lelament va crèixer l’afició per la fotografia.
Clifford també té la voluntat d’incloure aquelles altres persones que treballaven amb aquests fotògrafs al seu estudi: retocadors, pintors de fotografies, il·luminadors, miniaturistes, sempre i quan la seva feina es fes amb el paper fotogràfic com a suport. Hi hem contemplat una sola excepció, la inclusió d’aquells pioners que van intervenir directament en l’execució dels primers daguerreotips fets a Barcelona i a Madrid l’any 1839, i la dels traductors de les primeres edicions del manual de Daguerre, tot i que en alguns casos no tinguem constància que haguessin fet materialment cap fotografia.

info: Fotoconnexió