La cultura que ve és un simposi organitzat pel Departament de Cultura amb la col·laboració de la Fundació Joan Miró, amb l’objectiu de debatre i analitzar el futur de la cultura catalana i el seu espai en el món. L’esdeveniment tindrà lloc a la seu d’aquesta Fundació, el dijous 23 i el divendres 24 de març del 2017. Durant aquests dos dies volem obrir un debat públic sobre quatre grans àmbits que incideixen en l’univers de la cultura.

Aquests àmbits són:

La cultura i les empreses creatives. On tractarem quin és el potencial de les arts per generar organitzacions i empreses rendibles socialment i econòmicament.
La dimensió social de la cultura. Davant el paper predominant de la cultura com a bé de consum, quin pot ser el seu rol com a eina de millora de la nostra societat.
La cultura i la tradició. Una creació cultural s’explica en el seu temps, però s’explica també en la relació amb tot allò que s’ha dit, s’ha pensat i s’ha expressat abans.
I finalment, com ens veuen des del món amb una gran varietat de punts de vista i la participació de tot el sector.
Per parlar sobre tot això hem convidat pensadors i gestors de tot arreu per ajudar-nos a plantejar com serà la cultura catalana durant els propers anys.

Inscribiu-vos en aqeust enllaç