1. Subvencions per a l’amortització de llargmetratges

Són subvencions per a l’amortització de llargmetratges cinematogràfics detentors de mèrits artístics i culturals.

Termini per sol·licitar la subvenció: del 16 de gener al 06 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
2. Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de llargmetratges cinematogràfics i per afavorir-ne el rendiment industrial derivat de l’explotació i difusió.

Termini per sol·licitar la subvenció: del 16 de gener al 6 de febrer de 2017