L’Observatori Europeu de l’Audiovisual ha publicat un nou informe sobre els serveis de mitjans audiovisuals a Europa.

Hi destaca el titular següent: el 48% dels canals infantils de televisió a Europa pertanyen a empreses nord-americanes.

El sector audiovisual europeu compta amb un total de 12.664 serveis de mitjans audiovisuals disponibles arreu d’Europa (dades de desembre del 2022). Al voltant de tres quartes parts són serveis lineals (9.349 canals de televisió) i una quarta part són serveis no lineals (3.315 serveis VoD i plataformes de vídeo compartit).

Pel que fa a la propietat, el mercat de la televisió europea es divideix en un sector públic amb programació principalment generalista disponible a les xarxes de TDT i un sector privat que s’ha expandit a canals temàtics de cable, IPTV i satèl·lit. Gairebé tots els serveis a la carta són de propietat privada (97%). Els mitjans públics audiovisuals també han ingressat al mercat, la majoria oferint actualitzacions de la seva programació lineal. Un de cada cinc serveis públics a la carta són serveis de pagament, per exemple, la versió internacional de BBC iPlayer.

La majoria de les empreses matrius no europees de serveis audiovisuals a Europa són empreses nord-americanes. Aproximadament un de cada cinc (18%) canals de televisió (excloent-ne la televisió local) són de propietat nord-americana i més d’un terç de tots els serveis SVoD (39%) i TVoD (33%) a Europa pertanyen a una empresa nord-americana. Per als serveis SVoD i TVoOD de diversos països, un catàleg es compta com a servei.

Els agents dels Estats Units dominen la televisió infantil i l’entreteniment SVoD. Al voltant de la meitat de tots els canals de televisió per a infants a Europa són de propietat nord-americana (48%) i el mateix passa amb el 59% dels serveis d’entreteniment de vídeo sota demanda per subscripció.

Pel que fa als seus hubs, els agents paneuropeus empren diferents estratègies. Netflix, per exemple, utilitza una estratègia centralitzada amb un país d’establiment principal des d’on s’adreça als mercats europeus.

Per la seva banda, Vivendi utilitza una estratègia de diversos països, on normalment un petit nombre de països serveix com a base per apuntar diversos mercats nacionals. AT&T, per contra, aplica una estratègia descentralitzada en què un nombre més gran de hubs d’establiment serveixen als mercats europeus.

Nou informe de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual sobre serveis de mitjans audiovisuals a Europa

L’Observatori Europeu de l’Audiovisual ha publicat un nou informe sobre els serveis de mitjans audiovisuals a Europa.

Hi destaca el titular següent: el 48% dels canals infantils de televisió a Europa pertanyen a empreses nord-americanes.

El sector audiovisual europeu compta amb un total de 12.664 serveis de mitjans audiovisuals disponibles arreu d’Europa (dades de desembre del 2022). Al voltant de tres quartes parts són serveis lineals (9.349 canals de televisió) i una quarta part són serveis no lineals (3.315 serveis VoD i plataformes de vídeo compartit).

Pel que fa a la propietat, el mercat de la televisió europea es divideix en un sector públic amb programació principalment generalista disponible a les xarxes de TDT i un sector privat que s’ha expandit a canals temàtics de cable, IPTV i satèl·lit. Gairebé tots els serveis a la carta són de propietat privada (97%). Els mitjans públics audiovisuals també han ingressat al mercat, la majoria oferint actualitzacions de la seva programació lineal. Un de cada cinc serveis públics a la carta són serveis de pagament, per exemple, la versió internacional de BBC iPlayer.

La majoria de les empreses matrius no europees de serveis audiovisuals a Europa són empreses nord-americanes. Aproximadament un de cada cinc (18%) canals de televisió (excloent-ne la televisió local) són de propietat nord-americana i més d’un terç de tots els serveis SVoD (39%) i TVoD (33%) a Europa pertanyen a una empresa nord-americana. Per als serveis SVoD i TVoOD de diversos països, un catàleg es compta com a servei.

Els agents dels Estats Units dominen la televisió infantil i l’entreteniment SVoD. Al voltant de la meitat de tots els canals de televisió per a infants a Europa són de propietat nord-americana (48%) i el mateix passa amb el 59% dels serveis d’entreteniment de vídeo sota demanda per subscripció.

Pel que fa als seus hubs, els agents paneuropeus empren diferents estratègies. Netflix, per exemple, utilitza una estratègia centralitzada amb un país d’establiment principal des d’on s’adreça als mercats europeus.

Per la seva banda, Vivendi utilitza una estratègia de diversos països, on normalment un petit nombre de països serveix com a base per apuntar diversos mercats nacionals. AT&T, per contra, aplica una estratègia descentralitzada en què un nombre més gran de hubs d’establiment serveixen als mercats europeus.