Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials
Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 de juliol al 21 de setembre de 2023, tots dos inclosos.El moment de llançament comercial, entès com la data en què el projecte o el pla editorial comenci la  comercialització, s’ha de produir entre l’1 de juliol de 2023 i el 28 de febrer de 2024, tots dos inclosos.Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut
Aportacions reintegrables a festivals i cicles musicals
Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 al 27 de juliol de 2023, ambdós inclosos.   El festival o cicle ha de tenir lloc entre l’1 de juny  de 2023 i el 30 de juny de 2024, tots dos inclosos.Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut
Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles
Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 de juliol al 14 de setembre del 2023, tots dos inclosos.El calendari de l’explotació del projecte s’ha de produir entre l’1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2024, tots dos inclosos.Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut