Presentem l’ordre de bases i publicació de la convocatòria “Ajudes a la promoció del sector del videojoc i altres formes de creació digital” del Ministeri de Cultura i Esport dotada amb 8 M€.

L’objecte d’aquesta subvenció és el suport a l’ecosistema del videojoc i de la creació digital, fomentant projectes que contribueixin a alguna de les finalitats següents:

a) Promoure les inversions que permetin el desenvolupament, la producció, l’edició, la distribució i/o la comercialització de projectes del sector del videojoc i d’altres formes de creació digital, així com la millora de la qualitat de l’oferta dels mateixos.

b) Incrementar la generació d’ocupació fomentant el desenvolupament, la professionalització i la vertebració del sector, així com fomentar la presència de la dona a la indústria i impulsar la consecució de la igualtat de gènere.

c) Augmentar la visibilitat dels videojocs espanyols i d’altres formes de creació digital als principals mercats internacionals del sector.

d) Estimular la participació del sector privat en el finançament del sector del videojoc i altres formes de creació digital i fomentar el mecenatge cultural.

e) Fomentar les capacitats dinnovació, emprenedoria i transformació estratègica en el sector dels videojocs i de la creació digital.

Beneficiaris: Autònoms, microempreses, petites i mitjanes empreses de nacionalitat espanyola

Període d’execució: entre l’1 d’abril del 2022 i el 15 de desembre del 2023.

Subvenció: Concurrència competitiva fins a un màxim de 120.000€. La subvenció representarà com a màxim el 80% del total del projecte. Com a mínim el 20% del projecte s’ha de finançar amb fons propis o amb altres aportacions públiques o privades.

Termini de sol·licituds: del 9 al 27 de gener en aquest enllaç.

Anunci de la convocatòria