El Departament de Cultura posat en marxa la licitació per tal d’ adjudicar el servei de producció d’un espot d’animació i altres materials per a una campanya institucional de promoció del català.

L’empresa adjudicatària disposarà d’un material creat en una licitació prèvia (personatge, escenaris i música) que caldrà transformar en un producte audiovisual per a una campanya multicanal.

El pressupost base de licitació és de 99.980 euros (sense IVA). El termini per presentar ofertes finalitza el 6 de febrer. La producció finalitzada s’haurà de lliurar com a màxim el 30 de juliol de 2023.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=115342508&lawType=2