El Llibre Blanc del desenvolupament espanyol de videojocs és un informe de referència a nivell d’Estat que mostra i explica en profunditat el panorama d’aquest sector a l’Estat: Es tracta d’un complet document que il·lustra tot el potencial de què disposa aquest sector nacional i internacionalment. Aquesta setena edició de l’informe s’ha realitzat amb la informació aportada pels estudis de desenvolupament espanyols, recollida mitjançant una exhaustiva enquesta realitzada durant 2020.

Promogut per DEV, l’Associació espanyola d’empreses productores i desenvolupadores de videojocs i programari d’entreteniment, i recolzat per l’ICEX Espanya Exportació i Inversions, el Llibre Blanc es dirigeix ​​als estudis desenvolupadors, als professionals actuals i futurs de el sector, a les entitats públiques i, també, a inversors privats nacionals i internacionals, sent una immillorable eina per conèixer en profunditat la indústria i el mercat de l’videojoc a Espanya i recollir tota la informació possible per a la presa de decisions i per poder elaborar els plans d’inversió i suport públic de cara als propers anys. El videojoc és un sector en constant creixement que proporciona grans oportunitats de negoci.
Descàrregues
Llibre blanc de al Desenvolupament Espanyol de Videojocs 2020 (PDF, 8,7 MB)