Vídeo de suport al “Manifest pel doblatge en català a TV3”

L’associació Doblatge Unida de Barcelona, DUB, ha impulsat un manifest per a “la reincorporació de criteris artístics, qualitatius i tècnics a les homologacions” que fa TV3 de les empreses de doblatge; tot denunciant que actualment l’únic criteri és l’econòmic, i que això està perjudicant greument la qualitat dels doblatges emesos en els darrers temps. El manifest recorda que gràcies a la forta inversió de TV3 en doblatges, “es van aconseguir, no només insuflar vitalitat a la nostra llengua, sinó també la recuperació d’un ús més normativitzat i desacomplexat del català entre la població. I per aconseguir-ho, el doblatge n’era i n’és una peça clau”.

Juntament amb la reincorporació dels criteris qualitatius, el manifest reclama quatre qüestions més: La creació d’una figura que vetlli per l’acompliment d’aquesta qualitat i faci un seguiment del producte. La introducció d’un índex de preus de referència per producte per sota del qual no es pugui ofertar. L’acreditació per part dels estudis del compliment estricte dels salaris pactats. i finalment, un augment de pressupost del 30% a través d’una aportació finalista de la conselleria de Cultura que sostingui la qualitat. Amb el pressupost actual, s’aboca als estudis a l’incompliment sistemàtic dels salaris dels actors, directors, etc.

Tothom que vulgui signar-lo, a títol individual o com a representant d’una entitat, ho pot fer des d’aquest enllaç.

DUB és una entitat professional creada fa poc més de dos anys, que té com a principal objectiu “aglutinar els intèrprets i professionals de la veu enregistrada entorn dels valors que ens són comuns, així com defensar i promoure els interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius dels associats”. Actualment compta amb una junta directiva integrada per Roger Isasi-Isasmendi -qui és el seu president, Masumi Mutsuda, Elisa Beuter, Ana Aznárez, Pau López, Manuel Osto, Cristina Mauri, Esther Solans i Albert Trifol.