El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, ha aprovat les bases de 9 línies de subvenció de l’institut que volen contribuir a que les empreses i entitats culturals puguin recuperar el pols de la seva activitat i afrontar amb seguretat el desconfinament un cop superada la crisi generada per l’emergència sanitària i social de la COVID 19. En conjunt, la dotació total de les línies aprovades assoleix 12,7 milions d’euros.

Les línies –set amb noves bases, i dues amb bases modificades– s’adrecen a tots els sectors culturals, però fan especial incidència al sector audiovisual, a les galeries d’art i al sector dels vídeojocs i la cultura digital.

Un suport imprescindible per a l’audiovisual català

Les sis línies adreçades al sector audiovisual aprovades pel Consell d’Administració de l’ICEC –de caràcter pluriennal– sumen una dotació total de 12.350.000 €, i permetran a les empreses avançar en els seus projectes, mitigant parcialment, doncs, els danys causats per l’aturada obligatòria per la COVID-19. Els ajuts resulten especialment rellevants en un sector els projectes del qual poden tardar dos o tres anys a finalitzar-se, des de l’escriptura del guió i fins a l’exhibició de l’obra audiovisual.

Els ajuts aprovats s’adrecen al desenvolupament de projectes audiovisuals (900.000€, amb un reforç dels suport a les tasques vinculades al col·lectiu de guionistes), a la producció de llargmetratges cinematogràfics (7,2M€), a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió (1,3M€), a la producció d’obres audiovisuals d’animació (2,5M€), a la producció de curtmetratges cinematogràfics (200.000€) i a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o aranesa (260.000€). Com en ocasions anteriors, els ajuts vinculats a la producció audiovisual també inclouen un criteri de gènere que, en els darrers anys, ha demostrat ser eficaç per a l’augment de la presència de les dones en l’audiovisual.

Galeries i empreses del sector cultural digital

Les tres línies restants de subvenció aprovades per l’ICEC s’adrecen a les galeries d’art i les empreses de la cultura digital.

En concret, per al sector de les arts visuals, enguany l’ICEC recupera una línia que històricament havia donat suport a les activitats de promoció i difusió de la programació de galeries d’art. Aquesta línia de subvenció, que no es convocava des del 2017 per efecte de la crisi, es torna a posar a disposició del sector en aquest moment amb una dotació inicial de 160.000 €, amb l’objectiu de contribuir als esforços dels galeristes per difondre digitalment la seva oferta durant el període de confinament, i per tornar a atraure públic a les sales un cop reobrin després de la COVID-19.

Al seu torn, la línia de suport a l’organització d’esdeveniments culturals digitals comptarà amb 180.000 €; enguany incorpora que els actes que es desenvolupin online, i no només presencialment, també se’n podran beneficiar. A més, les bases d’aquesta línia també inclouen una ponderació en positiu per als projectes desenvolupats per creadors i creadores catalanes, amb un focus especial addicional en els que estiguin liderats per dones. Finalment, les empreses del sector dels vídeojocs també podran accedir a la línia de suport per internacionalitzar els seus projectes que surt amb una dotació inicial de 10.000 €.

Aportacions reintegrables a projectes culturals

En paral·lel a l’aprovació d’aquestes línies, des de l’ICEC s’està avançant en la resolució de les línies d’aportacions reintegrables que estaven convocades, per tal de donar liquiditat al sector. Pel que fa a la línia de projectes culturals, es finançaran projectes per valor de 334.925 €.

L’aprovació d’aquesta línia se suma a la resolució, el passat dia 30, de la línia d’aportacions reintegrables a festivals i cicles musicals, revisada amb una mirada de rescat de la COVID19 i per la qual s’han concedit 2M€ al sector musical.

Les aportacions reintegrables són ajuts econòmics, en forma de cofinançament, que permeten a les empreses disposar de liquiditat per engegar els seus projectes i que es faciliten en la doble modalitat de subvenció més préstec. D’aquesta manera, les aportacions reintegrables constitueixen, en aquest moment, un instrument bàsic de les polítiques de suport del Departament de Cultural a un teixit cultural necessitat de liquiditat.

Altres mesures extraordinàries per contribuir al rescat del sector cultural

El proper mes de maig, l’ICEC aprovarà una nova línia extraordinària de subvencions per al rescat del sector cultural: es destina a fer front a les despeses estructurals o de funcionament de les empreses i entitats dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre i la música. Amb una dotació prevista de 8 M€, l’ajut té per objectiu cobrir despeses de lloguers, de serveis bàsics o de nòmines, entre altres, en les quals les empreses hagin pogut incórrer durant l’estat d’alarma.

A banda, per a més endavant l’ICEC també té previst publicar una línia destinada a cobrir els interessos generats per la línia de préstec ICF Cultura Liquiditat. L’ICEC va posar en marxa aquesta línia de préstecs, conjuntament amb l’Institut Català de Finances, el 19 de març de 2020, quan encara no havia passat una setmana des de la declaració de l’estat d’alarma. La línia, dotada amb 10 M€, ha permès al sector cultural gaudir de liquiditat durant aquest període.

Al llarg del mes de maig també s’aprovaran diverses línies de subvenció, però amb unes bases adaptades a l’actual situació, per contribuir de manera eficaç i àgil a minimitzar les afectacions produïdes per l’emergència en el teixit cultural català i per ajudar, de manera prioritària, a la recuperació de les activitats de les empreses culturals en la conjuntura actual.

Finalment, enguany l’ICEC renuncia a la posada en marxa de les línies de nova creació previstes per a aquest 2020, per tal de dedicar-ne les dotacions –quasi un milió d’euros addicional– al rescat del sector cultural afectat per la COVID19. La publicació d‘aquestes noves línies s’ajorna, sempre que ho permetin les circumstàncies, fins al proper exercici pressupostari.