Microcrèdits de 12.500 € avalats per l’Ajuntament de Barcelona per reactivar l’economia

L’Institut Català de  Finances (ICF), la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, llancen un miler de microcrèdits de 12.500 euros per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de la ciutat afectades econòmicament per la covid-19.

Els préstecs són de 12.500 euros de quantitat fixa per retornar en cinc anys, amb el primer any de carència i amb un tipus d’interès variable (EURIBOR a dotze mesos +1,85%). Això suposa, considerant les condicions actuals de l’EURIBOR, uns costos mensuals aproximats el primer any de 20 euros i una quota de retorn a partir del segon any de 271 euros*. Es podran demanar a partir del 5 d’octubre.

Per a més informació accediu aquí