El Pla Accelera PIME del Ministeri d’Indústria a fí d’articular un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les pimes en el curt i mig termini posa en marxa la Convocatòria d’ajuts 2020 per al desenvolupament de l’oferta tecnològica en continguts digitals. Es tracta d’una línia d’ajudes que impulsi el lideratge empresarial en R + D + I de les empreses digitals espanyoles en el mercat de els continguts digitals. L’objectiu és donar suport a la generació de solucions, coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la millora de processos de digitalització i la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de més valor afegit per mercat dels continguts digitals que reverteixin en el conjunt de les pimes .

Descripció: Concessió en règim de concurrència competitiva d’ajuts, de caràcter dinerari, destinades a finançar la realització de projectes de desenvolupament experimental associades als continguts digitals, així com la generació d’aquests continguts en la mesura que siguin necessaris per a l’objecte demostrador de el desenvolupament experimental que es realitza.

Els projectes de desenvolupament experimental podran incloure la creació de prototips, la demostració, l’elaboració de projectes pilot, l’assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l’objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguin substancialment assentats. Així mateix, els projectes poden incloure el desenvolupament de prototips o projectes pilot que puguin utilitzar-se comercialment quan siguin necessàriament el producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació.

Els projectes han de contemplar activitats de desenvolupament i millora funcional. No es consideraran projectes merament integradors de tecnologies de tercers.

TOTA LA INFO EN AQUEST ENLLAÇ