El LLIBRE BLANC DE LA INDÚSTRIA CATALANA DEL VIDEOJOC 18 explica que actualment existeixen a Catalunya 140 empreses i estudis legalment constituïts(el 30% deltotal de l’Estat) i 49 estudis sense entitat legal, però amb projectes ja en desenvolupament.•

També indica que el 82% de les empreses té menys de 10 anys d’edat.. La La indústria catalana del videojoc, en la darrera facturació de la qual es disposa, que és del 2017 l’avalua en un total de 367 milions d’euros (el52% del total de l’Estat), un 15% més respecte de l’any anterior.•

També amb dades del 2017, explica que l’ocupació va créixer en 2017 el 22%, aconseguint els 2.982 treballadors en el sector (el47% del total de l’Estat). A més, per a cada treballador en actiu en la indústria és possible estimar un altre professional vinculat com ara col·laboradors freelance o ocupacions generades de forma indirecta per l’activitat del sector

Tres de cada quatre contractes laborals són de caràcter indefinit i el 74% de tota la plantilla posseeix estudis superiors i el 44% té menys de 30 anys.• El 83% dels estudis catalans desenvolupen i exploten IPs pròpies.

Aquestes serien les dades més destacades

TEXT COMPLERT DEL LLIBRE BLANC EN AQUEST ENLLAÇ