+ info: CAC

El projecte s’emmarca dins d’un context en el qual cada cop es fan més esforços -també de caire legal- per garantir l’accés a la informació de les persones amb diversitat funcional, sobretot arran de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, text ratificat per Espanya (2007) i la Unió Europea (2010).

El projecte pretenia fer una radiografia de la situació dels serveis d’accessibilitat oferts a les televisions que emeten en català a partir d’una mostra representativa que incloïa 8tv, betevé, El Punt Avui TV, IB3 Televisió, Radiotelevisión Española en català, Televisió de Catalunya i Televisió de Girona. L’anàlisi es va concretar en els quatre objectius següents: analitzar la tipologia de serveis d’accessibilitat disponibles en les emissions lineals i en els serveis a la carta (centrant-nos en l’audiodescripció, la subtitulació per a sords i la llengua de signes); analitzar el grau tant de l’accessibilitat web com de les aplicacions de les televisions de la mostra; conèixer el grau de satisfacció dels usuaris amb diversitat funcional; i avaluar el volum de serveis oferts en cada cas en relació al seu nivell de compliment legal.

La conclusió principal d’aquest estudi és que, malgrat les mancances detectades, la situació ha millorat molt tenint en compte que la publicació de les darreres lleis per garantir l’accés als mitjans de les persones amb diversitat funcional va coincidir amb l’inici de la crisi econòmica. També hem descobert que els responsables de les televisions atribueixen, majoritàriament, a una qüestió de disponibilitat pressupostària la manca de més serveis d’accessibilitat. Ara bé, sigui per motius econòmics o d’organització interna, l’única emissora de la mostra que de moment compta amb un departament i responsable específics d’accessibilitat és Televisió de Catalunya, que ha estat la televisió de la mostra millor valorada en tots els sentits. Betevé i IB3 TV també ofereixen alguns serveis d’accessibilitat, tot i que en quantitats molts més modestes. Per contra, 8tv, Televisió de Girona i El Punt Avui TV són les emissores que estan més endarrerides des d’aquest punt de vista, ja que actualment no ofereixen cap contingut accessible. Totes les televisions analitzades, però, suspenen si comparem el volum de continguts accessibles en català emesos amb la llei que s’aplica en cada cas, fet extremadament preocupant i amb el qual caldria ser més rigorosos. També caldria reflexionar si la poca oferta en continguts accessibles es deu merament a una qüestió econòmica o si hi ha també un component important de manca de conscienciació social.