Segons Infoadex, la inversió publicitària generada pels anunciants de Catalunya s’ha mantingut estable amb un total de 987.500.000 d’euros el 2017. Segons aquesta empresa líder en el seguiment i control de l’activitat publicitària a Espanya, aquesta seria la principal dada referida a Catalunya i que s’ha presentat dins l’Estudi InfoAdex 2018, amb dades de 2017.
La presentació s’ha realitzat en col·laboració amb la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i el Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries.
L’acte de presentació ha comptat amb la intervenció d’Asus i Manifesto amb la seva ponència “In search of your best you”, a càrrec de Carmen Limia, Directora d’Asus Iberia, Ramón Martín, resoibsable de Manifiesto i Jep Franco, “Client Service Director” de la mateixa agència.
També ha participat RAC1 amb la presentació “La visió del medi; El mercat publicitari actual i les seves possibles projeccions de futur” que han realitzat Emma Martínez Vernis, Directora de Màrqueting RAC1-RAC105 i Georgina Colom Product Manager RAC1-RAC105.

L’Estudi InfoAdex de la Inversió Publicitària a Catalunya es basa en dos eixos fonamentals: la inversió publicitària generada per anunciants de Catalunya, que s’ha situat en 987.500.000 d’euros amb una variació del -0,6% respecte a l’any anterior, fet que suposa el 22,9% sobre el total d’Espanya i, d’altra banda, la inversió rebuda pels mitjans convencionals de Catalunya, que ha arribat als 250.200.000 d’euros, representant el 5,8% del total nacional.

Si s’analitza el pes de la inversió publicitària de Catalunya sobre el seu propi producte interior brut, el percentatge que representa la inversió publicitària en mitjans convencionals sobre aquest índex es manté en el 0,44%.
Pel que fa a la distribució per sectors, trobem una estructura que difereix de la mitjana nacional. Així, sectors com ‘Alimentació’, ‘Automoció’ o ‘Salut’ mostren a la comunitat catalana una participació més gran que la mitjana, mentre que sectors com ‘Finances’ representa una quota sobre el total inferior a la que s’obté sobre el total Espanya. Cal destacar que a Catalunya un 17,8% de la inversió publicitària prové del sector Alimentació.

La inversió mitjana per anunciant en el total de mercat es va situar en 2017 en 120,9 milers d’euros, en el cas dels anunciants catalans aquesta xifra ascendeix a 168,0 i col·loca a Catalunya a la segona posició a nivell nacional.
Volkswagen-Audi España, SA, torna a ser el primer anunciant per inversió a Catalunya, amb el 7,13% de la inversió generada per empreses amb seu social en aquesta comunitat.
En 2017, la inversió publicitària dels anunciants de Catalunya als mitjans de la pròpia comunitat, puja a 117.400.000 d’euros, un -2,8% respecte a la xifra de l’any anterior.