Durant el Mercat Audiovisual de Catalunya 2017 (MAC) vàrem tenir l’oportunitat de conèixer les pantalles LED que en l’actualitat estan als platós i els esdeveniments audiovisuals més coneguts de l’escenari televisiu actual. Les famoses escenografies del Gran Premi Moto GP, el Skyline de Benidorm de Buenafuente o les pantalles de El gran dictat són un clar exemple de que, ara més que mai, la innovació en els dispositius és crucial per oferir una bona escenografia i una bona qualitat de les informacions en la imatge als platós i esdeveniments audiovisuals davant d’un públic cada cop més exigent.
Les pantalles LED són cada cop més utilitzades als platós i esdeveniments audiovisuals, ja que el seu gran format i la seva alta capacitat lumínica i et permeten visualitzar tot tipus de continguts multimèdia en condicions adverses com ara els reflexos o la llum directa del sol.
Eikonos, amb la seva cessió de pantalles LED al MAC 2017, va mostrar-nos com les pantalles LED suposen una solució tecnològica que permet visionar imatges amb un contrast i lluminositat perfecta encara que la lluminositat de l’entorn sigui molt densa gràcies als píxels cada 4mm de precisió, els colors i llums precises. L’empresa de lloguer d’equips audiovisual, amb la seva cessió de pantalla LED per a exteriors i interiors, va demostrar que els mòduls disposen de díodes LED del tipus SMD amb capacitats lumíniques realment impressionants, de fins a 6000 nits, i densitats de fins a un píxel cada 6 mm de definició, donant així una forma de mostrar el contingut al teu públic i de transmetre el teu missatge de manera espectacular.
Ens trobem doncs, davant un moment de canvis en la Indústria Audiovisual Catalana, on cada cop més són d’agrair mostres i serveis com les que ens va oferir Eikonos (empresa de lloguer de materials audiovisuals, producció d’esdeveniments, creació de continguts i instal·lació fixe) durant la seva participació al MAC, ja que ens van posar al dia en les últimes tendènciesde pantalles a l’hora de crear productes audiovisuals.