1. Subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió

L’objectiu d’aquestes subvencions és donar suport a la realització de documentals televisius, per tal que es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.
No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels seus capítols per separat.
No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.
Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de març al 13 d’abril de 2017

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat
A qui va dirigit

Empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisual de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.
Més informació
2. Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries de ficció i sèries d’animació per a televisió

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció d’obres audiovisuals, atenent a les modalitats següents:
a) Producció de llargmetratges i minisèries televisius de ficció, que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per minisèrie l’obra audiovisual de ficció per a televisió de caràcter autoconclusiu de dos capítols amb una durada mínima de 60 minuts per capítol.
b) Producció de sèries d’animació destinades a ser emeses per televisió, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per sèrie d’animació l’obra audiovisual d’animació seriada amb una durada global mínima superior als 90 minuts.
c) Producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, d’animació i documentals que emprin i posin de relleu els valors artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana.
Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de març al 13 d’abril de 2017

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat