Investigadors del centre tecnològic Eurecat (Membre de TECNIO) han Desenvolupat 1 tecnologia de postproducció audiovisual que simplifica la Generació d’Efectes especials, mitjançant 1 tecnologia flexible que Përmet separar Objectes del su fons de manera senzilla i detallada i automatitzar procesos que Fins ara requerien d ‘una gran QUANTITAT de Treball manual.
La tecnologia ha Estat integrada al producte Autopost Plugin Suite, que consisteix en unasèrie de plugins que és podin integrar facilment amb els plataformes de producció actuals per Fer-les més eficients. L’Autopost Plugin Suite Disposa d’una interfície d ‘usuari visual per complementar facilment a els procesos de producció existents al mercat i Millorar, aixi, l’Eficiència i flexibilitat de les productors Mitjanes i petites.
AQUESTA tecnologia te aplicacions Diverses al camp dels Efectes visuals, com ara la l’extensió i la Substitució de l’fons a Escenes, la COMPOSICIÓ il ‘Extracció d’Objectes en fons arbitraris i la selecció d’Objectes per a l’Ajustament del color i de l’Acaba