Debat Arts dins del «CICLE ELS CREADORS I L’AUDIOVISUAL»
ACTUEM!
Presenta el TEMA DE DEBAT: INTERNET
amb
Karma Peiró Rubio
Periodista especialista en Internet i en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC), professora de grau de la URL

Com ha canviatInternet el món dels creadors?

Tambñe Jordi Jové, farà la Presentació d’AREAVISUAL.CAT

Dimarts 1 d’abril de 201 4 a les 1 9.00 h.
Teatre Museu El Rei de la Màgia
al carrerde les Jonqueres núm. 15 de Barcelona