L’inici del curs escolar sembla un bon moment per a analitzar l’oferta formativa a casa nostra. Podem anar seguint les formacions orientades a l’audiovisual que se’ns ofereixen en funció dels diversos cicles, durades, qualificacions…

ESCOLES DE CINEMA
A Barcelona sempre hem tingut una bona representacio d’escoles de cinema d’iniciativa privada, en general molt focalitzades a la pràctica audiovisual. En els cicles escolars formen part del que s’anomena formació artística no reglada. En darrers anys ha desaparegut el centre UACE a Avinguda Roma i l’històric Centre d’Estudis de Cinema de Catalunya CECC de Hector Fàber, una referència pel seu cinema més artístic i arriscat. En certa manera, manté aquesta òptica l’escola Bandeapart que comanda una de les persones que havia estat molts anys cap d’estudis del CECC, en Luis Alier. www.bandeapart.org

Un altra opció en aquest terreny seria l’Estudio de Cine, a tocar de Rambla on es plantejen formacions en tallers. L’altra opció seria ECIB -Escola de Cinema de Barelona- al carrer Girona, www.ecib.tv també de llarga tradició i on podem trobar cursos de realització, de direcció de fotografia, de muntatge i de VFX…Per últim, un centre que també porta uns anys, tocant a L’Hospitalet és Plató de Cinema www.elplatodecinema.com/ Apart d’aquesta oferta, podem trobar alguns cursos puntuals a centres cívics, entitats com Set d’Acció a www.setdaccio.com, o associacions com Somjoves. www.somjoves.net

ESCAC: CAS A BANDA

En formació audiovisual de cinema com a cas apart estaria ESCAC, l’anomenada Escola Superior de Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya. www.escac.es. Està adscrita a la UB i de les seves aules han sortit realitzadors i tècnics prestigiats. A més del Grau en Cine i Mitjans Audiovisualsde quatre anys ofereixen Masters i Postgraus com el de construcció efímera per cinema o VFX.

ESCOLES DE FP

En la formació de FP, que pot combinar la formació en cinema amb televisió trobem des de fa molts anys l’escola Sant Ignasi, dels Jesuites, l’escola EMAV de l’Ajuntament, la direcció de la qual està a càrrec de Genis Bouquet i L’Escola de la Mercè a Zona Franca. En aquesta franja també anotarem la iniciativa privada ITES molt focalitzada a l’ensenyament televisiu, i de llarga tradició.

ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

En la franja superior trobem les formacions universitÀries en comunicació audiovisual que ofereixen centres com la Universitat de Vic, la UAB o la Ramon Llull-Blanquerna amb ensenyament focalitzat a cinema i televisió.

POSTGRAUS, MASTERS I MÉS…

També cal fer una especial referència a centres d’ensenyament contínua de les universitats, masters o centres . Es el cas de l’IDEC que aquest any posa en marxa el primer master sobre nous formats televisius www.idec.upf.edu.

FORMACIONS MOLT ESPECÍFIQUES

Alguns centres imparteixen activitats que afecten lateralment a l’audiovisual. Seria el cas dels centres d’interprestació que trobem agrupats a ACET www.escolesteatre.org. Alguns d’aquests centres ofereixen cursos específics d’interpretació enfront a la càmera. També trobem el centre de doblatje ECAD www.ecad.cat, o específicament en maqullatge l’escola Cazcarra: www.cazcarra.com. També cal ressenyae que Gestimusic oferta també cursos molt orientat cap a televisions www.gestmusic.es