El gabinet d’estudis GESOP ha donat a conèixer un estudi que posa de manifest que el 47,0% dels catalans de 16 i més anys forma part d’alguna xarxa social per internet, dos punts més de l’estudi que va fer la mateixa entitat fa dos anys.
Els resultats d’aquest estudi, clau per als qui vulguin endinsar-se en el mon de les xarxes socials és accesible en aquest link:
, http://www.gesop.net/images/pdf/ca/Informes/IG37_GESOP_XarxesSocials_Estiu2013.pdf

ELS MES JOVES, ELS MES “ENXARXATS”
Més enllà d’aquesta xifra rellevant en si mateixa, l’estudi posa de manifest que l’edat és la variable que més incidència té en aquest tema. Semblava evident però calia que l’estudi ho confirmés:
Nou de cada deu joves diuen formar part d’alguna xarxa social, mentre que entre la gent gran, només un 12,7% en pertany a alguna..

NIVELL D’ESTUDIS BAIX BAIXA “XARXABILTIAT”
Un altre dada rellevant seria que en els últims dos anys, el nivell de penetració de les xarxes socials ha crescut a tots els segments de població analitzats, excepte entre els que tenen un nivell baix d’estudis, entre els quals es manté per sota del 30%.

XARXES SEGONS EXTENSIÓ
També sembla evident que Facebook ha de ser la xarxa social més estesa. El 44,6% dels catalans disposa de compte en aquesta xarxa. De fet, el 95% dels que formen part d’alguna xarxa social té compte a Facebook. Per darrera de Facebook se situen Twitter i Linkedin. Un 17,8% dels catalans té compte a la primera i un 6,5%, a la segona.Un de cada deu catalans forma part de tres o més xarxes socials .

ACTIUS A LES XARXES SOCIALS
D’altra banda, un de cada cinc ciutadans es considera molt o bastant actiu a les xarxes socials, percentatge que supera el 50% entre els joves. La principal utilitat que els catalans atribueixen a les xarxes socials és la de comunicar-se / estar en contacte amb altres persones. També diuen utilitzar-les per informar-se, per qüestions professionals, etc

PETITES XARXES: EL 3,5%
Certament, pètites xarxes professionals, com aquesta mateixa de areavisual.cat no passem de ser en conjunt el 3,5% del total. L’estudi posa de manifest que quan a més xarxes scoals participa la persona més activa és en aquestes xarxes. El que anima és que els usuaris de les xarxes petites i comunitats professionals són més actius que als que només pertanyen a grans xarxes socials. No seria mala idea que Gesop o qui sigui indagués entorn a les xarxes i comunitats professionals que s’assenten a Catalunya i poguessim conèixer la seva evolució, perspectives etc… TAmbé podriem aprofitar l’estiu per a posar-nos-hi?