• L’objectiu és fer de l’audiovisual un dels sectors estratègics del país i convertir Catalunya en referència internacional, tot fomentant la innovació i l’eficiència. 
  • És el primer cop que s’associen les empreses de tota la cadena de valor de l’audiovisual: productores, distribuïdores, exhibidores, operadores de ràdio i televisió, operadores de telecomunicacions i empreses tecnològiques i de serveis. En total, prop de 50 empreses promotores. 
  • El sector audiovisual a Catalunya factura 1.700 milions d’euros l’any i ocupa 10.200 persones. És un dels pocs que crea mà d’obra de menors de 30 anys.

Les principals empreses del sector audiovisual s’agrupen a partir d’avui en el Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, que s’ha presentat aquest vespre al Palau de la Generalitat, en un acte presidit per Artur Mas.

 

L’objectiu és fer de l’audiovisual un dels sectors industrials, econòmics i culturals estratègics del país i aconseguir, d’aquesta manera, generar riquesa. Segons dades del 2010, l’audiovisual factura a Catalunya 1.700 milions d’euros l’any i ocupa 10.200 persones, i és un dels pocs sectors que crea mà d’obra de menors de 30 anys. El Clúster vol fomentar-ne la competitivitat, l’eficiència i la innovació per crear noves oportunitats i atraure noves inversions. Convertir Catalunya en referència internacional i crear una nova capitalitat industrial i cultural al sud d’Europa al voltant de l’audiovisual són també prioritats del Clúster.

 

Un grup d’entitats econòmiques i industrials han impulsat el Clúster, que inicialment està integrat per una cinquantena d’empreses promotores. Per primer cop s’han associat empreses de tota la cadena de valor de l’audiovisual: productores, distribuïdores, exhibidores, operadores de ràdio i televisió, operadores de telecomunicacions i empreses tecnològiques i de serveis.

 

El clúster, amb l’impuls i suport de la Generalitat de Catalunya, té el propòsit de treballar al servei de totes les empreses i professionals que, d’una o altra manera, poden ser beneficiaris del creixement de l’activitat d’una indústria que mobilitza creatius, operadors, tècnics, serveis professionals i també la investigació i el desenvolupament de disciplines acadèmiques del món universitari. Es tracta de rendibilitzar al màxim la capacitat i recursos de les institucions col·laboradores per reduir costos, generar sinergies i treballar amb la màxima eficiència i unitat per a l’impuls industrial.

 

El president del Clúster serà Xavier Guitart i Domènech.

 

 

Un sector de llarga tradició i amb capacitat emprenedora

 

L’audiovisual és un sector de llarga tradició a Catalunya, que es caracteritza per la capacitat emprenedora i de creació de nous formats o produccions innovadores de gran reconeixement i prestigi. Aquestes són les seves principals fortaleses, segons l’“Estudi del sector audiovisual 2013” elaborat per la Taula d’Entitats pel Foment de l’Audiovisual a Catalunya durant el primer trimestre del 2013. L’estudi el defineix com un sector proactiu a la col·laboració, concentrat geogràficament a Barcelona i que destaca per la “creixent presència de professionals catalans en produccions d’èxit”.

 

No obstant això, la crisi econòmica i els canvis d’hàbit de consum han conduït el sector a un canvi de model. La manca de liquiditat i les dificultats per accedir al finançament han motivat el tancament d’empreses en un sector que es caracteritza per l’excessiva atomització, amb empreses molt petites que transmeten una “visió molt fragmentada de la realitat”, i per la “poca cohesió entre els diferents subsectors que conformen la cadena de valor (producció, distribució, exhibició, etc.) “.

 

L’estudi reconeix la contribució de les televisions públiques al finançament i la fortalesa del sector, tot i que la situació de crisi actual col·loca en situació d’alerta a una indústria que, d’altra banda, ha mantingut la seva activitat vinculada al suport de l’administració pública per activar nous projectes.

 

Amenaces i oportunitats

 

Més enllà del context de crisi, l’estudi es completa amb l’enumeració de les deu principals oportunitats que el nou paradigma ofereix al sector i que representen, en definitiva, el repte de consolidar un teixit empresarial amb capacitat per créixer. Així, es valoren les noves formes de finançament i col·laboració empresarial a través del patrocini, la coproducció i el crowdfunding. De la mateixa manera, es valora el potencial que ofereixen els nous formats per generar continguts multiplataforma o els sectors que, com l’animació i el videojoc, se sumen a la indústria audiovisual. L’atracció internacional que representa la marca Barcelona i la capitalitat a la ciutat del Mobile World Capital com a agent dinamitzador es consideren factors clau per a l’impuls del sector.