Aquest Curs online, en la seva segona edició, proposa una introducció i anàlisi a les formes tecnològiques que estan modelant noves expressions al cinema contemporani.

El curs es desenvoluparà a través d’un vessant teòric i una pràctica. Des de la teoria es podran analitzar conceptes clau de la intersecció entre cinema i tecnologia; amb un èmfasi especial en la intel·ligència artificial a través de les diverses etapes de creació audiovisual i les seves implicacions ètiques.

A més, s’obtindran les bases d’algunes idees que poden marcar el futur de la creació cinematogràfica i la propietat intel·lectual de la mà de cineastes, artistes, teòric/ques i investigadors/es amb àmplia experiència i trajectòria al camp.

A la pràctica es poden plasmar les idees i reflexions que hagin sorgit de l’univers teòric, a partir de models d’algoritmes oberts i models de xarxes neuronals dissenyats expressament per a aquest curs, per al procés d’aprenentatge i interessos.

Els assistents poden aprofitar, entendre i apropiar-se de les possibilitats d’aquestes eines. No cal tenir coneixements previs de programació

Coordina el curs: Virginia Luzón, Anna Giralt Gris, Jorge Caballero Ramos.

Suport a la coordinació: Jorge Tur Moltó.

TOTA LA INFORMACIÓ EN AQUEST ENLLAÇ