L’Institut de Cultura de Barcelona (ÌCUB) ofereix quatre modalitats de subvencions que es poden demanar fins al 18 de juliol.

Es tracta de les següents:

Modalitat A: Espais independents de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural

Modalitat B: Espais Cultura Viva

Modalitat C: Llibreries

Modalitat D: Sales de cinema amb 7 sales d’exhibició o menys

FASE ACTUAL DE LA CONVOCATÒRIA: Presentació de sol·licituds

infografia_espais_solicituds_cat_1.jpg

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub/suportalacultura