La diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret, i l’Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, presentaran el programa “Salto del Eje” a 7 barris de 7 municipis de la província. Aquest programa fomenta la integració de joves i adolescents en situació de vulnerabilitat a través de la creació cinematogràfica. Els curtmetratges resultants es projectaran en festivals de tot el territori estatal associats a Federació Pantalla, amb la presència dels i les participants.

Ç

El programa “Salto del Eje” és una iniciativa de l’Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil i el Ministerio de Cultura y Deporte amb la col·laboració de la Federación Pantalla que s’emmarca en la iniciativa ‘Cultura que transforma‘. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social i el Projecte Transformador ‘Barris i Comunitats: motors de transformació social’, s’incorpora com a partner en el desenvolupament d’aquest programa a municipis de la província que presenten vulnerabilitat social, amb l’objectiu de combatre les desigualtats a través de la cultura.