Les Jornades Blender s’han dut a terme en el marc del Festival de Girona, amb l’organització conjunta de l’ERAM (UdG), la Casa de Cultura i els Cinemes Albèniz.  entre els dies 11 al 13 de novembre.

La primera activitat es va dur a terme el mateix divendres 11 amb les ponències de Sergio Cuervo, Helena Córdoba (Messcellany) i Carlos del Olmo.

Primer de tot Sergio Cuervo (tècnic superior en animació 2D/3D, Jocs i Interacció al CIFOG) va presentar les diferents branques que comprèn el 3D per fer arribar al públic de totes les disciplines el potencial de Blender en una ponència inaugural. Tot seguit Helena Córdoba -coneguda per Messcellany- (directora artística especialitzada en creació de projectes que combinen les arts escèniques amb la tecnologia expressiva multimèdia) va presentar el concepte i la procedència de l’art visual aplicat a les arts escèniques com un mitjà expressiu que reforça el missatge. Per la seva banda Carlos del Olmo (artista 3D) va parlar del procés de fer un curtmetratge, des de la idea inicial i fins el producte final.

Al vespre hi havia programada una sessió Blender de dibuixos animats (de 90 minuts de durada) amb peces audiovisuals d’Israel, Romania, Argentina, França, Hong Kong o Itàlia. Després es va realitzar un còctel networking Blender.

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, va inaugurar les jornades posant de manifest l’interès de la tecnologia 3D no només per a les produccions audiovisuals, sinó també per a la recerca, com ara en aplicacions mèdiques i arquitectòniques. Salvi ha destacat el paper de la innovació en tant que aquesta reverteix en el profit del conjunt de la societat, i ha animat els assistents a ajuntar esforços i intel·ligències amb determinació per aquest objectiu.

Tot seguit s’ha fet una sessió online i en anglès a càrrec d’Helge Maus. El formador de VFX, Blender i Houdini FX, ha fet una descripció general de Blender, del seu entorn, característiques i del conjunt de tipus d’artistes que hi poden treballar. A banda ha mostrat com s’utilitza de manera molt àmplia aquesta tecnologia a la visualització, el cinema i l’animació, el 3D i 2D i en d’altres camps. En la conferència també ha parlat d’animacions no realistes i explicant com utilitzar Rigging, animació i les eines 2D i 3D per fer animacions no realistes.

Després, i de manera presencial (en anglès i amb traducció), Yves Bodson (director tècnic en producció de gràfics i FX) ha parlat dels gràfics FX utilitzats en camps mèdics i arquitectònics. També ha parlat de la impressió 3D i de l’administració governamental dels fluxos dinàmics com la migració de la població, el desenvolupament urbà, la distribució de l’aigua i l’energia.

Gabriella Zeballos (cirurgià dental) ha ofert una demostració online de l’aplicació d’aquesta tecnologia en la odontologia. Paul Golter (director tècnic) ha parlat de la organització de la producció amb Blender.

Després del dinar i de la sessió networking, s’han resolt dubtes sorgits al voltant de les explicacions amb Yves Bodson.

El diumenge 13 es va programar una sessió de dibuixos animats Blender (a les 15 h) d’una durada de 82’ amb 9 peces audiovisuals diferents. La selecció Blender proposada és internacional amb peces de Rússia, França, Espanya, Iran, Dinamarca, Argentina o la Xina.