ProDocs, Gusano Films i PROA han desenvolupat una gran  base de dades sobre el documental cinematogràfic a Espanya que es presenta de manera oberta. Aquesta eina, probablement la més ambiciosa feta a casa nostra, recopila dades dels llargmetratges documentals en diferents estats de producció entre el 2015 i el 2020 i com expliquen els seus creadors “neix amb l’objectiu d’ajudar tant la indústria audiovisual com l’administració pública a conèixer l’estat de salut del documental i la presa de decisions per impulsar aquest tipus de produccions”.

La plataforma es basa en la informació recopilada d’instituts del cinema, conselleries de cultura, catàlegs de cinema i televisions públiques.

Amb l’objectiu d’esdevenir una eina completa, accessible, versàtil i sistematitzada sobre el documental, és un projecte en procés de millora contínua que hauria de mantenir-se actualitzat en la mesura que els ens públics millorin el compliment de la Llei de Transparència i facilitin l’accés a les dades.

Entre la informació que recull la base de dades, destaquen:

  • Llargmetratges produïts i minuts de contingut
  • Inversió pública en documentals
  • Dotacions de les televisions públiques per a documentals
  • Sexe de la persona encarregada de la direcció dels documentals
  • Països de producció i coproducció
  • Recaptació i nombre d’espectadors

ACCÉS ALA BASE DE DADES DOCUMENTAL:

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/cb02dcbd-3da8-4412-b470-e5c397002102/page/p_gp6073h1uc