Amb l’objectiu de promoure la divulgació, el debat i la reflexió al voltant de temes bioètics amb repercussió social, la Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca la cinquena edició del Premi Audiovisual sobre Bioètica, que es concedirà a un projecte audiovisual en desenvolupament que abordi algun aspecte social, científic o sanitari que impliqui la reflexió ètica.

El premi està dotat amb 5.000 € destinats a que el guanyador/a, en col·laboració amb una productora, pugui produir la pel·lícula. Hi poden participar joves creadors i creadores, professionals i, en general, qualsevol persona relacionada amb el món audiovisual amb un projecte en desenvolupament.

S’accepten tots els gèneres amb la condició que es tracti de projectes no acabats, inèdits o bé ja iniciats i pendents de desenvolupament, dels quals caldrà aportar alguna mostra del material audiovisual. Els projectes han de comptar amb l’aval d’una productora que garanteixi la producció de la pel·lícula en el cas que resulti premiada, que és qui percebrà directament l’ajut per tirar endavant el projecte, havent-ne de justificar l’aplicació dins de l’any següent a l’atorgament del premi.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de maig del 2022 i la resolució es comunicarà durant la primera quinzena d’octubre al web de la Fundació Grífols.