El Consell del CAC, en una sessió de les darreres setmanes va aprovar un acord sobre el compliment per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de les missions del servei públic que li assignen les Lleis.

L’informe ha analitzat les emissions dutes a terme durant el 2019 en un text estructurat en 16 epígrafs, que es pot consultar en l’enllaç, a peu de pàgina.

Pluralisme informatiu

Tant als teleinformatius de TV3 com als informatius de Catalunya Ràdio hi apareixen actors polítics de totes les forces polítiques que compten amb representació al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals per alguna de les quatre circumscripcions catalanes.

El Govern de Catalunya és l’executiu que aplega més temps de paraula tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, a diferència del 2018, quan se situava per darrere de l’executiu estatal en reduir la seva presència per no prendre possessió fins a meitat d’any després d’haver estat cessat en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola.

Al llarg del 2019 s’han comptabilitzat a TV3 un total de 732 entrevistes a 46 representants de governs, de partits polítics i d’altres institucions, en una llista que encapçala el Govern de Catalunya. A Catalunya Ràdio, amb un total de 614 entrevistes, hi ha 40 veus diferents, i el primer actor polític de la llista és també l’executiu català. El 3/24 suma 244 entrevistes, amb 22 veus diferents.

Quant a les entrevistes a membres de formacions polítiques, els tres mitjans de la CCMA registren intervencions de tots els partits polítics presents en l’arc parlamentari català, que a la vegada formen part d’alguna de les candidatures que concorren en els diversos comicis celebrats durant l’any.

La relació completa del nombre d’entrevistes per agrupacions polítiques es pot trobar als quadres 9, 10 i 11 a les pàgines 32-34.

DÈFICITS QUE ASSENYALA CARME FIGUERAS EN EL VOT PARTICULAR

Malgrat el vot positiu de la Consellera Carme Figueras en el seu vot particular assenyala els dèficits dels mitjans de la CCMA pel que fa al pluralisme i a l’equilibri: En aquesta anàlisi paral·lela es detecta que la presència de les entitats vinculades al debat polític als teleinformatius de TV3 i de Catalunya Ràdio (quadres 7 i 8 de l’Informe) representa el 3,8% i el 3,4% sobre el total del temps de paraula de tots els partits polítics, governs i les entitats mateixes. Respecte de l’any anterior, aquesta presència de les entitats de caire polític s’ha incrementat considerablement a TV3, amb un augment del 37,7%. A Catalunya Ràdio l’increment ha estat de l’11%.

Les entitats vinculades al debat polític amb ideari independentista van disposar del 91,8% de temps de paraula del total d’entitats a TV3. Dins d’aquestes en destaquen Òmnium Cultural (41,7%), l’ANC (19,3%) i l’Associació Catalana pels Drets Civils (18,9%). (Quadre 7) – A Catalunya Ràdio, el conjunt d’entitats vinculades al debat polític de caire independentista va arribar a tenir el 94,1% del temps de paraula. Se’n destaca Òmnium Cultural (40,1%), l’ANC (24,3%) i l’Associació Catalana pels Drets Civils (13,1%). (Quadre 8)

Entrevistes emeses l’any 2019 per TV3 i per Catalunya Ràdio

Un cop feta l’anàlisi dels quadres 9 a 14 de l’Informe en què es detallen els totals d’entrevistes formulades a representants dels governs, dels partits polítics, d’altres institucions i d’entitats vinculades al debat polític als magazins i altres espais informatius (no inclou els teleinformatius) a TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio, la Consellera Carme Figueras constata “que hi ha un dèficit clar de pluralisme i d’equilibri”.

ENTREVISTES ANY 2019 MitjàTotal entre- vistesEntrevistes Partits, governs i InstitucionsFavorables indepen- dènciaContraris a la indepen-dència% indepen-dentista / no indepen-dentistaEntrevistes Entitats vinculades al debat políticFavorables indepen- dència% indepen- dentista
TV383373238512475,6%1019493,0 %
3/242832441245370,0%383694,7 %
Cat. Ràdio68361432310475,6%696492,7 %

Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2019 (Acord 73/2021)

Vot particular concurrent CARME FIGUERAS a l’Acord 73/2021

Vot particular DANIEL SIRERA a l’Acord 73/2021