El programa MEDIA desenvolupa una línia per tal de convertir els cinemes en centres d’innovació per a les comunitats locals. De fet, com expliquen al programa d’Europa Creativa-Media “Des d’Europa es té des de fa anys la idea que els cinemes són fonamentals en el seu concepte de centres que reforcen la vida cultural local i juguen un paper important en la inclusió social. Europa Creativa – MEDIA acaba de publicar els resultats de la primera convocatòria de l’acció preparatòria, on s’han rebut un total de 46 sol·licituds de les quals han resultat seleccionats 5 projectes per import total de 2 milions d’euros.

Els cinemes locals a més d’ajudar a unir comunitats, ofereixen oportunitats d’educació i contribueixen a l’economia local, sent un vector per al desenvolupament urbà a llarg termini. El seu impacte cultural, social i econòmic hauria de ser renovat després del trastorn que ha ocasionat la crisi de l’COVID-19.

Ja s’han donat a conèixer els resultats de la primera convocatòria d’aquesta acció preparatòria. Les accions preparatòries tenen per objecte introduir i posar a prova noves iniciatives amb finançament durant un màxim de tres anys. Es tracta d’una convocatòria a la qual es van presentar 46 propostes per organitzacions coordinadores de projectes de 17 països europeus, que vertebren entitats que engloben a 25 països. La majoria de les sol·licituds presentades provenien d’Itàlia (26%) i França (13%), seguides de Croàcia (10,8%) i els Països Baixos (8,6%).

Els projectes beneficiaris són els següents:

Cinema communities for innovation, networks and environment (Cinema), consorci format per cinemes i associacions d’Itàlia, Croàcia i França (488.126 euros)
Ciné Hub by Generation Z, consorci format per organitzacions de França, Països Baixos i Bèlgica (286.767 euros)
Movies in Motion, que inclou organitzacions de Croàcia, Eslovènia, Regne Unit i Itàlia (262.341 euros)
Resonance Cinema. Cultural Hub for Curious Minds, consorci entre Croàcia, Hongria i Eslovènia (473.537 euros)
Connecting Cinemes en Rural Areas, consorci format per organitzacions de Croàcia, Romania, Alemanya, Grècia, Bèlgica i Països Baixos (489.229 euros)

MEDIA també llança ara la segona convocatòria d’aquesta acció preparatòria, que disposa d’un pressupost d’un milió i mig d’euros.

El màxim percentatge de cofinançament és el 70% dels costos totals elegibles. La data límit és el 7 d’agost de 2020.