Tres empreses llancen una solució end-to-end integrant els seus productes, que permet la realització de programes en directe de forma 100% remota amb participació de l’audiència.
  AdvancedTvRemoteProduction és una plataforma Cloud que incorpora les funcionalitats típiques d’un control de realització com un mesclador de vídeo / àudio, inserció de grafismes, reproductor de vídeos, etc … així com la possibilitat de rebre i barrejar fins a 6 senyals IP com telèfons mòbils, càmeres professionals o codificadors RTMP. Tot 100% en accés web. D’aquesta manera es pot realitzar la transmissió en directe d’un programa de televisió sense necessitat de la infraestructura tècnica tradicional i des de qualsevol lloc.
 
AdvancedTvRemoteProduction incorpora una capa d’Intel·ligència de Data per reflectir la participació de l’audiència en l’esdeveniment. Ofereix a la realització dades en temps real quantitatius i qualitatius sobre l’audiència, permet disparar votacions «calls-to-action» a les SmartTVs dels espectadors per conèixer els seus interessos i reaccions. Aquesta participació es reflecteix mitjançant gràfiques per al presentador o efectes de vídeo i àudio perquè s’incorporin en el senyal de programa.
 
Finalment, una potent capa d’integració especialitzada en Mitja assegura la interoperabilitat amb els sistemes tradicionals de producció, transformació, continuïtat i arxiu. A més, incorpora eines de distribució dels continguts tant a xarxes socials com a plataformes de vídeo a la carta, adaptant els formats de vídeo i les metadades als requeriments de cada una de les destinacions.

  
Jordi Gilabert, Albert Rodés i Carles Rams són els artífexs de AdvancedTvRemoteProduction i llancen aquesta plataforma davant la necessitat detectada en moltes empreses de producció de vídeo 100% Cloud i de pagament per ús: “Creiem que la demanda de la indústria audiovisual està evolucionant ràpidament a aquest tipus de solucions pel que la nostra missió és clara: oferir als al sector les eines necessàries per poder gestionar i monetitzar el negoci de la creació i distribució de continguts sense necessitat d’infraestructura ni grans inversions en llicències. “

Més informació a: www.advancedtvremoteproduction.com