El MINIPUT inicia enguany la seva proposta amb una contundent i divertida campanya on s’explica que el públic ha deixat de confiar en les televisions.

MINIPUT no és un mercat. No és un festival. És una mostra amb els programes de televisió més innovadors, provocadors, educatius i amb vocació de servei públic de l’any, l’ùnica que es fa a l’Estat. De fet, són unes sessions que consten de projeccions i debats amb els responsables de programes de la televisió innovadors, que se celebra Barcelona cada mes de desembre des del 1994.

El MINIPUT s’organitza seguint el model de l’INPUT. L’INPUT, acrònim d’International Public Television, és una conferència internacional sobre televisions públiques que se celebra un cop a l’any des del 1978 i que reuneix professionals i estudiosos de tot el món vinculats al món de la televisió. A cada trobada anual es presenten centenars de programes dels gairebé 50 països membres d’INPUT. Els coordinadors nacionals seleccionen cada any els programes més apropiats per a INPUT que s’han emès a la televisió pública del seu país durant l’any anterior. Durant el mes de febrer a Alemanya es fa la selecció definitiva.

Durant els dies de l’INPUT es projecten aquests programes, es debaten qüestions relatives a la programació de les televisions públiques, però no es reparteixen premis, ni es fomenta cap tipus de competició. L’INPUT permet contrastar les diferents opinions, problemes comuns i punts de vista de professionals i investigadors de tot el món per estudiar l’evolució de les tendències de la televisió pública internacional. L’INPUT és, fonamentalment, una trobada de programme-makers, més que no pas una reunió d’executius o de directius de les cadenes.

Els programes que es projecten són aquells més adients per a induir a la reflexió, pel seu plantejament innovador o experimental, perquè proposen un nou format televisiu, perquè fan ús de les noves tecnologies o perquè han generat polèmica en el seu país d’origen. L’INPUT és una ocasió per al mercat occidental de conèixer la producció televisiva de països amb una difusió limitada, com ara determinades àrees del tercer món, dels països àrabs, etc.

El MINIPUT, seguint la mateixa filosofia, esperit i estructura, concentra la seva programació en una jornada maratoniana de 12 hores seguides on es presenten de 12 a 14 programes: una selecció del més destacable de l’edició anterior de l’INPUT i el millor de la televisió local en una sessió temàtica.

ENLLAÇOS CLAU:

  • · INPUT (International Public Television Conference)
  • · Arxiu INPUT (Universitat Pompeu Fabra)
  • · Web MINIPUT (Mostra de Televisó de Qualitat de Barcelona)
  • · Blog MINIPUT (Notícies i actualitat televisiva)