En tres posts a la web de la productora Primer Cinquena, Jordi Carbonell explica com es plantegen el finançament de produccions audiovisuals pel sistema de AIE (Aliança d’Interès Econòmic).

Resulta interessant la seva lectura per tots-es els qui els interessa cercar formules novedoses de finançament.

En el primer post reflexiona sobre el “com” de la AIE, en el segón sobre la dinàmica interna de la AIE i en el tercer explica la proposta concreta que formula aquesta productora de Jordi Rediu i Jordi Carbonell :