El Diari de l’Educació ha emtrevistat al  vicepresident del Consell Audiovisual de Catalunya, Salvador Alsius, que ha participat a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat per apropar als mestres i professors l’eduCAC, un nou programa per promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals.

Pel seu interès reproduïm part de l’entrevista:i

Quin és el paper que té el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) per fomentar el sentit crític, sobretot en els joves?

Les principals missions del CAC, des del punt de vista estrictament legal, són d’una banda controlar tot el repartiment de l’espai radioelèctric de Catalunya (atribució de freqüències, llicències, concessions…) i d’altra banda fer una supervisió per garantir que els continguts no siguin nocius per als menors, siguin plurals políticament parlant, diversos en altres sentits, etcètera. El que passa és que, més enllà d’aquestes funcions, en té atribuïdes unes altres menys concretes, entre les quals hi ha el foment d’unes formes de recepció dels missatges audiovisuals més constructius per a l’audiència i per a la societat.

Dins d’aquestes preocupacions s’emmarca la preocupació actual, que és molt aguda en aquests moments, per l’educació mediàtica. Hi ha preocupació per l’educació mediàtica en diferents sentits: d’una part, aprendre els codis propis dels mitjans, ja que de la mateixa manera que s’aprèn a llegir i a escriure literatura també hi ha uns codis audiovisuals que cal aprendre i cal practicar, però també educar en la recepció crítica dels missatges.

+ info: diarieducació.cat